online web builder

ARPO BPMN++ Modeler

Představen na veletrhu CeBIT v roce 2006

CABE nástroj pro modelování a optimalizaci business procesů

KLUG Solutions s.r.o.

KLUG Solutions s.r.o.

Od roku 2006 velmi úzce spolupracujeme s brazilskou společností KLUG Solutions na vývoji vlastního CABE nástroje pro modelování podnikových procesů ARPO BPMN++ Modeler, poskytujeme poradenské služby související se zavedením procesního řízení a dalším rozvojem business procesů. 

SW ARPO na projektech aktivně používáme a promítáme do nástroje své praktické zkušenosti.

ARPO screenshot

ARPO BPMN++ Modeler

ARPO BPMN++ Modeler je CABE modelovací a analytický nástroj s centrální repository, který byl poprvé představen na CeBITu v roce 2006.

SW ARPO (Advanced Repository of Process Oriented information) podporuje na úrovni filtru metody modelování několik obecně uznávaných notací (BPMN 2.0, ARIS Method - VAC, EPC a eEPC), které jsou rozšířeny o další kontextové perspektivy modelování.

Processes picture

Notace modelování ARPO

Notace modelování ARPO, stejně jako v případě ostatních notací pro vytváření vývojových diagramů či modelování procesů, disponuje svou sémantikou a na úrovni aplikace také vynutitelnou syntaxí.

Každá z 12 perspektiv modelování je v notaci zastoupena sadou specifických modelů, objektů a vazeb. Celkem je k dispozici 24 typů modelů, 250 typů objektů a necelých 300 typů vazeb, které lze kombinovat a upravovat.

Knowledge base

Znalostní báze ARPO

K modelovacímu nástroji ARPO udržujeme širokou znalostní bázi, která je dostupná ve formě uživatelské dokumentace v instalačním adresáři, ale také v online verzi. Znalostní báze poskytuje komplexní informace související s produktivním používáním nástroje a dále také topologii modelů, objektů a vazeb.

Verze SW ARPO

Jedná se variantu lokální verze s MDB enginem (nevyžaduje instalaci žádného RDBMS), která je funkčně omezena na 5 projektů v centrální repository, přičemž každý projekt může obsahovat maximálně 300 založených objektů (počet výskytů a vazeb není nijak omezen). Verzi freeware uvolňujeme pravidelně zpravidla na začátku roku s roční platností licence.

Lokální verze používá MDB engine (nevyžaduje instalaci žádného RDBMS) a prakticky jediným limitem je objem datového souboru repository ve formátu mdb , jehož velikost nepřesáhne 2 GB. V drtivé většině případů si organizace vystačí s lokální verzí, neboť procesní model udržuje jeden procesní metodik.

V praxi máme ověřeno, že velikost datového souboru mdb u rozsáhlého procesního modelu, který obsahuje cca 900 procesních diagramů, 5 000 unikátních objektů s vyplněnými popisnými atributy, 15 500 výskytových kopií objektů a 14 300 napnutých vazeb nedosahuje ani 50 MB.

Pro týmové modelování s více procesními specialisty je určena síťová verze SW ARPO for SQL, která podporuje následující RDBMS (přes ODBC nebo OLE DB): MS SQL a Oracle. Licence k ARPO jsou poskytovány jako plovoucí. Licence je uložena na USB klíči. Jedna licence může být nainstalována na více fyzických počítačích. Při práci v ARPO musí být USB klíč připojen ke klientské stanici – platí jak pro jednouživatelskou, tak serverovou verzi.

Správa uživatelských profilů a účtů je prováděna přímo v administrátorské konzoli SW ARPO.

Freeware SW ARPO 4.9.x

s výchozím filtrem metody modelování.

Možnosti licence

Free pro nekomerční využití

Časové omezení

Licence vyprší 30.6.2021

Funkční omezení

5 projektů / 1 500 objektů

Podpora k verzi

Bez podpory

  • HW požadavky - minimální konfigurace: Procesor i3 / 4 GB RAM / 300 MB HDD / MS Windows 10 / MS Office pro vytváření exportů do MS Word, Excel a Powerpoint. Freeware verze nevyžaduje instalaci žádného RDBMS. 
  • Vytvořené procesní modely  - zdarma přeneseme při následném upgrade na plnohodnotnou licenci některé z verzí SW ARPO. Freeware verze má vypnuté funkcionality spojené s exportem modelů do formátu *.arp.
  • Filtr metody modelování - je otevřený a umožňuje kombinovat všechny typy modelů. Po přechodu na plnohodnotnou verzi SW ARPO provádíme požadované úpravy, aby bylo následné používání maximálně produktivní.
  • Široká znalostní báze - přístup k informacím, které souvisejí s BPM není nijak omezen. Znalostní báze má charakter wiki stránek a je dostupná na odkazu výše, nebo po stisknutí klávesy "F1" v SW ARPO. 

PORADENSKÉ SLUŽBY

Víme, co děláme a na každém projektu záleží...

15

let zkušeností

S mapováním, optimalizací business procesů a zaváděním systémů řízení dle ISO norem (QMS, ITSM, ISMS a PM).

270

prodaných licencí

V Brazílii je ARPO BPMN++ Modeler hojně používaným CABE nástrojem pro Business Process Management.

400

realizovaných projektů

Zaměřených na modelování a optimalizace procesů, migrace procesních modelů z jiných modelovacích nástrojů.

Customizace ARPO

Customizace SW ARPO a implementace procesního řízení

Pomůžeme vám s metodickým nastavením procesního řízení bez ohledu na charakter business procesů a velikost organizace. Metodické nastavení zahrnuje spolupráci na definici vhodných indikátorů výkonnosti a ostatních řídících atributů procesů.

ISO

Systémy řízení dle ISO norem a vybrané oborové standardy

Zavádění standardních postupů a budování systémů řízení dle norem ISO 9001 (QMS), ISO/IEC 20000 (ITSM), ISO/IEC 27001 (ISMS), včetně provádění interních i externích auditů těchto systémů za účelem získání, případně obhájení, certifikátu podle některého z výše uvedených standardů.

Google

G Suite - školení uživatelů a programování nad API

Pomůžeme vám s přechodem uživatelů od „souborového“ ke „cloudovému“ způsobu práce a zaškolíme uživatele pro používání aplikací G Suite: Disk, Sdílený Disk, Kalendář, Gmail, Meet, Chat, Dokumenty, Tabulky, Prezentace a Formuláře.

DPO

Outsourcing pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pokud máte povinnost ustavit ve vaší organizaci DPO, můžeme pro vás zajistit formou dlouhodobé spolupráce komplexní výkon agend souvisejících s Nařízením GDPR a to včetně komunikace s dozorovým úřadem či subjekty údajů.

Kontakty

Vlasak

Vítězslav Vlasák

Svancara

Richard Švancara

KLUG Solutions s.r.o.

Studentská 1348, 535 01 Přelouč

IČO: 28812409
ISDS: qwnwzb5

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28687.

© Copyright 2022 KLUG Solutions. Všechna práva vyhrazena.